• ข้อต่อก๊อกน้ำ ขนาด 3/4" หรือ 1/2" 8804
  140.00 บาท
 • ข้อต่อสปริงเกอร์ (เกลียวนอก) 8637
  110.00 บาท
 • ข้อต่อก๊อกน้ำมีเกลียว ขนาด 1นิ้ว 8629
  115.00 บาท
 • ข้อต่อก๊อกน้ำมีเกลียว ขนาด 3/4" 8627
  115.00 บาท
 • ข้อต่อก๊อกน้ำมีเกลียว ขนาด 1/2" 8623
  110.00 บาท
 • ข้อต่อเชื่อมสายยางขนาด 5/8" - 3/4" 8621
  235.00 บาท
 • ข้อต่อสายยางกลางทางขนาด 1/2" 8619
  150.00 บาท
 • ข้อต่อ 3 ทาง 8615
  195.00 บาท
 • ข้อต่อ 2 ทาง 8613
  130.00 บาท
 • ข้อต่อไม่มีวาล์วกั้นน้ำขนาด 3/4" 8609
  265.00 บาท
 • ข้อต่อไม่มีวาล์วกั้นน้ำขนาด 1/2" 8607
  205.00 บาท
 • ข้อต่อมีวาล์วกั้นน้ำขนาด 3/4" 8605
  280.00 บาท
 • ข้อต่อมีวาล์วกั้นน้ำขนาด 1/2" 8603
  210.00 บาท
 • ก๊อกน้ำแยกจ่ายได้ 2จุด 8599
  515.00 บาท
 • ข้อต่อเกลียว 6หุน จากก๊อกซิงค์น้ำ 8585
  415.00 บาท
 • ข้อต่อสายยางจากก๊อกซิงค์น้ำ 8583
  415.00 บาท
 • ข้อต่อก๊อกน้ำแยกจ่ายได้ 4 จุด 8581
  1,225.00 บาท
 • ข้อต่อสายยางมีวาล์วกันน้ำขนาด 5/8" 8567
  245.00 บาท