วิธีเลือกความสว่างที่เหมาะสมเมื่อเปลี่ยนมาใช้ LED

สิ่งที่คุณต้องตัดสินใจเมื่อเปลี่ยนมาใช้ LED คือ คุณต้องการแสงปริมาณมากแค่ไหน เพื่อช่วยคุณตัดสินใจ Philips 

จึงได้สร้างคู่มือวิธีใช้ง่ายๆ เพื่อให้คุณรู้ว่าความสว่างระดับใดเหมาะสมกับคุณที่สุด ประการแรก LED ประหยัดพลังงานมากกว่า

หลอดใส้แบบปกติ แต่ให้ความสว่างเท่ากัน ความสว่างมีหน่วยเป็นลูเมน ดั่งนั้นถ้าต้องการระบุระดับความส่างของหลอดไฟ

ให้ดูค่าลูเมนบนกล่อง ยิ่งมีค่าลูเมนสูง หลอดไฟก็ยิ่งสว่างเท่านั้น 

**CREDIT** Youtube Chanel : PhilipsLighting

Visitors: 36,619