สายโทรศัพท์ และ คอม TP-Link

- สายนำสัญญาณ UTP มาตรฐาน CAT5e (350 MHz) ความยาว 1,000 ฟุต/กล่อง (ประมาณ 305 เมตร) สีดำ,

- รองรับความเร็ว 10/100 Mbps มี Jacket แบบ 1 ชั้น  แต่มีสลิง

- สำหรับงานเดินสายแลนภายนอกอาคาร แบบขึงผ่านต้นไม้ ขึงผ่านอาคาร หรือเสาไฟฟ้า หรือเดินสายแนวดิ่งก็ได้

              *** ราคาพิเศษกรุณาติดต่อบริษัท ฯ โทร. 02-6645330 Line ID : @richylight  Email : richylight.99@hotmail.com ***

Visitors: 54,118